Upravit stránku

NORTECH Venyl čistič

NORTECH Venyl čistič je tekutý čistič pro odstranění graffiti z obzvláště citlivých podkladů.

Vlastnosti

NORTECH Venyl čistič je bezbarvý čistící prostředek s omezeným obsahem rozpouštědel šetrný k životnímu prostředí, který je speciálně určen pro odstranění grafitti. Je určen pro čištění obzvláště citlivých podkladů.

Oblast použití

NORTECH Venyl čistič je určen především k odstraňování sprejových barev a nápisů provedených fixy a značkovači na plexiskle a akrylátu (polykarbonátové materiály). Je použitelný také na další velmi citlivé, hladké, případně lakované plochy. Vzhledem k různorodosti podkladů se doporučuje provést předem zkoušku na pokud možno skryté ploše.

Pokyny pro použití


Příprava podkladu

Při lehkém a čerstvém znečištění sprejovými barvami nebo nápisy fixem bez předúpravy podkladu.

Příprava čističe před aplikací

Materiál je připraven k použití. Promíchat pouze ručním míchadlem, v uzavřeném kanystru možno protřepat. POZOR! Nepoužívat žádná rychloběžná míchadla.

Zkouška kompatibility s podkladem

20 tahů s přesně napuštěným hadrem, střední tlak. Podle zabarvení a stupně narušení podkladu rozhodnout o dalším použití. Zkušební plochu dobře omýt.

Čištění techniky a nářadí

Okamžitě po použití vodou, hadry nechat uschnout a likvidovat s komunálním odpadem.

Aplikace

NORTECH Venyl čistič po provedení zkoušky kompatibility nanést čistým suchým hadrem nebo štětcem přímo na znečištěnou plochu. K narušení sprejové barvy nebo popisů fixem dojde po cca 2 minutách účinkování čističe. U lakovaných ploch (např. automobil) ihned po nanesení čističe podpořit narušení grafitti opatrným třením umělohmotnou houbičkou (např. na mytí nádobí).

Rozpuštěné zbytky barvy setřít. Znečištěné hadry již znovu nepoužívat. Pokud zůstanou na čištěné ploše po prvním čištění zbytky barvy (stíny), postup opakovat s použitím čistých hadrů. Plochu vždy důkladně omýt.

Metody aplikace

Natírání, nanesení hadrem, v případě potřeby stříkání (postřikovač, nízkotlaké čerpadlo, vzduchová pistole, airless).

Technický listpdf456.62 KB

Velikost: 456.62 kB, Datum poslední změny: 27.11.2013