Upravit stránku

NORTECH Aqua-HD

 NORTECH Aqua-HD slouží jako permanentní ochrana proti graffiti na minerálních a savých podkladech, paropropustný, verze tranasparentní a pigmentovaná

Vlastnosti

NORTECH Aqua-HD je ekologický ochranný impregnát s omezeným obsahem rozpouštědel. Dodává se ve verzi bezbarvé nebo pigmentované. Vykazuje silné odpuzující vlastnosti pro vodu a olej. Je určen v první řadě pro preventivní ochranu před graffiti a ochranu povrchu u minerálních a savých podkladů

Ochranný systém je po vytvrzení odolný proti UV záření, paropropustný a nesnadno hořlavý. Vzhledem k rozmanitosti podkladu se doporučuje vždy před zahájením prací zkoušku přilnavosti na pokud možno skrytém místě.

Oblast použití

NORTECH Aqua-HD je určen především pro ochranu přírodního kamene a betonu. Stejně tak ale může být chráněn mramor, keramika, cihly a dřevo. Chrání výborné proti graffiti, ale také proti ptačímu trusu, řasám, mechům, mazivům, žvýkačkám a olejům. Snižuje usazování atmosférických nečistot (prach, pyl, saze apod.

Pokyny pro použití


Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu, oleje a dalších látek ovlivňujících přilnavost.  

Aplikace

-          natírání – štětec, váleček

-          stříkání – nízkotlak

-          stříkání – Airless

-          polévání 

Pro snížení savosti povrch betonu a savého kamene lehce namočit. Materiál dobře promíchat, aby se odstranily případné sraženiny. Sraženiny nejsou znakem ztráty kvality výrobku. Nepoužívat rychloběžná míchadla. Materiál je dodáván ve viskozitě přímo k použití

Nanášet válečkem, štětcem, stříkací pistolí, nízkotlakým zařízením (zahradní postřikovač) ve dvou pracovních chodech „mokrý do mokrého“. Volit jemné rozprášení. Dbát na pravidelné zasátí materiálu do podkladu. Nezasáté zbytky materiálu a kapky roztáhnout štětcem nebo válečkem. Pracovat směrem odspoda nahoru.