Upravit stránku

Antigraffity systémy - přehled

Neexistuje žádný systém, který by byl vhodný pro všechny podklady. To je dáno již různorodostí podkladu, který chceme chránit. Už jenom fyzikálními vlastnostmi (např. paropropustnost u betonu, dřeva, umělé hmoty, kovu) a chemickými vlastnostmi (zásaditý, kyselý, neutrální, organický, anorganický) podkladu jsou kladeny různé požadavky na antigraffiti systémy.

Proto jsou pro každý typ podkladu sestaveny nátěrové systémy s přesnou definicí jednotlivých vrstev, které garantují přilnavost k podkladu a ochranu před zátěží od okolního prostředí. Pro dimenzování nátěrového systému hraje roli typ zatížení (sprejové barvy, popisy fixem, moč, kyselina, louh, voda, sůl, organické nánosy atd.) a intenzita zatížení (opakované útoky sprejerů, stálé zatížení CO2 a další).

  • Permanentní systémy

Určeny pro opakované čištění napadených ploch, celý nátěrový systém zůstává zachován.

  • Semipermanentní systémy

Ochranná vrstva je při čištění odstraněna (obětována) a musí být po očištění obnovena, základní nátěr /penetrace zůstává při čištění zachována.

  • Dočasné systémy

Kompletní systém je při čištění odstraněn (obětován) a musí být po očištění obnoven.

Antigraffiti systémy NORTECH – stavebnicový systém pro individuální ochranu

Paleta výrobků NORTECH pokrývá všechny požadavky na ochranu různých podkladů a napadení, které vycházejí z praxe. Vysoká funkčnost a životnost nabízených aplikací je dána:

  • systémovým řešením navzájem kompatibilních základních nátěrů a funkčních vrstev,
  • výrobním procesem s trvale zajištěnou kvalitou výrobku,
  • trvalou kontrolou produkce.
Před vyčištěním
Před vyčištěním
Po vyčištěním
Po vyčištěním